Giganotosaurus vs. Argentinosaurus

19. února 2012 v 16:00 | Mosasaurus
Argentina je místo , kde byly patrně nejstrašlivější boje , které naše země zažila. Na jedné straně
stál jeden z největších dinosaurů. Na druhé zase jeden z největších masožravých dinosaurus. Je-
den měl sílu takovou , že by rozdrtil auto , druhý využíval smečkového lovu a zbraněmi , které žá-
dný býložravec nikdy neměl. Kdo by vyhrál tento strašlivý souboj ?

V roce 1993 byl popsán nový druh velkého sauropoda se jménem Argentinosaurus. Nebyl to , ale
jen nějaký býložravec. Do dneška je to ten největší dobře známý dinosaurus. Mohl dosáhnout i
více než 35 metrů na délku. Neměl , ale žádné viditelné zbraně. Co mu však v boji stačilo byla
velikost , síla a hodně silná kůže. Po objevu nikdo netušil o masožravci , který by ho mohl ulovit.
Roku 1993 byla v Patagonii objevena obrovská lebka predátora. Lebka byla větší než tyrannosauro-
va , takže i dravec byl větší. Roku 1995 byl pojmenován Giganotosaurus. Jestli žil společně s Ar -
gentinosaurem , mohl ho i lovit. Jak , ale mohl stát velký theropod proti obřímu sauropodovi ?
Mohla být jediná možnost. Musel lovit ve skupinách. Jak to , ale mohli udělat ?
Argentina před 100 miliony let
Stádo argentinosaurů putuje krajinou. Síle těchto obrů se nic nemůže rovnat. Jedině by dravci
mohli chytit osamocený kus. Jeden mladý samec se najednou zastavil. Má zraněnou levou nohu a
špatně se mu chodí. To byla šance pro predátory. Najednou se za křovím objevil Giganotosaurus.
Vyčkává a hledá vhodný kus k ulovením. Všiml si mladého samce. V tom vyběhl a s řevem se vrhl
na samce a zakousl se mu do zraněné nohy. V tom zaútočila celá smečka s osmi dravci. Začala ú-
točit na boky. Největší dravec ještě nezaútočil. V tom vyskočil samci na hřbet a shodil ho na zem.
Sauropod zavalil jednoho lovce , ale ostatní to nezajímalo a začali žrát samce ještě zaživa.

příště Velociraptor vs. Protoceratops
 

V neznámé zemi 3. část - Honička

13. listopadu 2011 v 12:58 | Mosasaurus |  Peklo na moři
Irrit opustil místo a vydal se hledat novou smečku. Procházel a najednou kolem něj proběhla malá
skupina ornithopodů. Irrit s i toho všiml a udělal dobře. Honil je totiž Mapusaurus. Irrit se chtěl
schovat , ale dravec už ho viděl a začal ho honit. Irrit teď měl oproti zdejším výhodu a jeho náskok
se začal zvětšovat. Mapusaurovi začala docházet síla k běhu. Irrit schválně zpomalil a Mapusaurus
už ho znovu měl na dosah. Oba doběhli k řece a tam udělal Irrit rychlé otočení. Dravec to nestačil
zareagovat a už padal do řeky. Uklouzl po bahně a byl pod hladinou. V tom se zvedl a vylezl z vody.
Lehl si na břeh a odpočíval. To samé udělal i Irrit. Lehl si a po chvíli usnul.
ornithopodi
řeka
Ráno se Irrit probral a viděl , že Mapusaurus už je pryč. Už měl znovu hlad a zraněný dravec by byl
snadná kořist. Dravec nechal kvůli své velikosti snadné stopy. Irrit spěchal , aby ho mohl , co nej -
rychleji dohnat. Brzy už Mapusaura viděl. I ten si ho všiml a snažil se být co nejrychlejší. Brzy byl
však hodně unavený a musel zpomalit. I Irrit už měl málo síly , ale měl ho už u sebe. Mapusaurus se ,
ale nedíval na cestu a zakopl o padlý kmen. Spadl na zem a zlomil si nohu. Irrit na dravce skočil a
začal ho trhat drápy. Mapusaurus ho , ale kopl svou zdravou nohou. Irrit rozzlobeně zařval a kousl
ho do krku. Mapusaurus se nemohl skoro hýbat a tak ho Irrit sežral skoro zaživa.

Irritův život bude pokračovat druhý měsíc v Argentině

Dinosauří parky 3. část

27. října 2011 v 15:33 | Mosasaurus |  Dinosauří parky
Prehistoric park -
peníze : 581 650
prostředky : jeep , náklaďák , rogalo
zvířata : 1 Allosaurus , 1 Microraptor , 1 Methryorhynchus , 1 Peteinosaurus , 1 Dimorphodon
budovy : veterina , líheň , stanice lovců
Metriorhynchus byl v pořádku. Chceš prozkoumat ještě pobřeží ?

Juralandia -
peníze : 580 050
prostředky : jeep , náklaďák , člun , rogalo
zvířata : 1 Deinonychus , 2 Bambiraptoři , 2 Compsognathové , 3 Ichtyostegy , 2 Eudimorphodonové
budovy : inkubátor , stanice lovců
Ichtyostegy se v noci něčeho lekly. Chceš , aby zkusili lovci toho tvora najít ?

Creatosaurus park -
peníze : 594 800
prostředky : rogalo 2krát jeep , člun
zvířata : 1 Allosaurus , 1 Dimorphodon
budovy : laboratoř
Naklonoval jsi Triceratopse. Chceš ho dát do výběhu ?

prostředky :
jeep 750
- na chytání rychlých zvířat
náklaďák 10 000
- převáží zvířata
loď 2 000
- chytá mořská zvířata
člun 700
- chytá zvířata z řek a jezer
rogalo 500
- chytí netopýry , malé pterosaury a ptáky
letadlo 10 000
- na chytání velkých pterosaurů

budovy :
veterina 1 000
líheň 1 000
laboratoř 1 000
stanice lovců 1 000

Archaeopteryx 1 200
potrava : hmyz prostředek : rogalo
Confuciosornis 1 400
potrava : hmyz prostředek : rogalo
Ichthyornis 1 500
potrava : ryby prostředek : rogalo
Hesperornis 1 500
potrava : ryby prostředek : loď
hmyz 10
ryby 10

příště první savci
 


Cesta pravěkým mořem diplomy

6. října 2011 v 17:11 | Mosasaurus |  Soutěže
Takže tu jsou diplomy.

První místo obsadil Deinonych se 14 body.
A druhé místo patří Betaraptorovi , který měl 10 bodů.
příště bude soutěž s otázkami.

Obří dráp

5. října 2011 v 13:53 | Mosasaurus |  Videa z pravěkuNigel Marven se vydává do pravěkého Mongolska , aby našel majitele největších drápů
Therizinosaura.
Saurolophus , Protoceratops , Velociraptor , Mononykus , Tarbosaurus , Therizinosaurus

V neznámé zemi 2. část - Jak zde přežít

4. října 2011 v 17:29 | Mosasaurus |  Peklo na moři
Když se Irrit důkladně nažral , tak se vydal prozkoumat nové místo. Když odešel z pláže , vřítilo se
mu do cesty obří stádo argentinosaurů. Stádo nebralo Irrita jako hrozbu , protože samotný ma -
sožravec by se k mláďatům nedostal. Irrit se musel dostat přes stádo bez toho , aby ho zadupali
do země. Jedna mladá samice najednou zakopla a svalila se na zem. Pro Irrita se tak vytvořil živý
most. Když se k ní přiblížil , samice najednou švihla ocasem a Irrita praštila do nohy. Irrit zařval a
z lesa vyběhla skupina mapusaurů. Ten největší se zakousl samici do krku a ta se začala sostředit
jemu , a tak Irrit ji mohl bez problémů přelézt a pokračovat v cestě.
Mapusaurus
Irrit pokračoval v cestě a všiml obrovského stáda amargasaurů-sauropodů s ostrými trny na krku.
V tom si všiml samic giganotosaurů , které už potkal. Samice vyplašily stádo a ulovily několik mlá-
ďat. Takže v Argentině je všechno velké. Obrovští argentinosauři i silní giganotosauři. Zde si nic
nemůže ulovit , dokud nebude mít ještě nějaké společníky. Zde se v, ale moc irritatorů nevy -
skytuje. Tak jak si může Irrit najít nějakou skupinu.

Příště se Irrit vydá na stopování smečky.

Cesta pravěkým mořem 3. část

24. září 2011 v 20:12 | Mosasaurus |  Soutěže
Takže je tu třetí a poslední část.
Betaraptor 7
deinonych 9

Němwecko před 230 miliony let

dlouhý krk
hlavní hrdina Lov cymbospondyla
pravěký lovec měkkýšů
největší ichtyosaurid
nejstrašnější ichtyosaurid

Propalaeotherium

22. září 2011 v 19:56 | Mosasaurus |  Ze života pravěkých savců
jméno: Propalaeotherium ( předek starého zvířete ) parvulum
potrava: listy a spadlé plody
nepřátelé: velcí ptáci
čas: Eocén
nejbližší současný příbuzný: koně
Tento malý savec patřil k primitivním koním. Spíš byste , ale řekli , že to byl malé zvíře při-
pomínající jiné savce v té době. Narozdíl od koní měl na nohách prsty a nemohl žrát trávu ,
protože v té době nebyla. Bylo také hodně malé. P. parvulum měřilo 30 - 35 cm a jeho
větší příbuzný bylo dlouhé 55 - 60 cm.
Díky pěti prstům mohlo zvíře lépe rozprostřít svou váhu.
Zvíře mělo dlouhé nohy a to koním už zůstalo , jen mají stejně k poměru těla.
Propalaeotherium mělo patrně tmavší zbarvení , aby splynul s okolím.
Toto zvíře bylo nalezeno v Německu , ale jeho příbuzní byli nalezeni v celé Evropě a Seve-
rní Americe. Vyhynulo na konci Eocénu , protože ho vytlačili jeho mnohem vyvinutější
příbuzní z nichž se vyvinou dnešní koně.

příště Gastornis

Neptunidraco

16. září 2011 v 15:19 | Mosasaurus |  Jurští lovci
jméno : Neptunidraco ( Neptunův drak )
potrava : ryby
nepřátelé : větší mořští plazi
čas : střední Jura
zařazení : mořský krokodýl
Neptunidraco byl krokodýl příbuzný se známějším Metryorhynchem , ale žil mnohem dříve
ve střední Juře. Jelikož byl Neptunidraco menší , tak se živil patrně rybami. Jeho zkame -
něliny byly nalezeny v severní Itálii , ale patrně žil i na jiných místech v Evropě. Objeven byl
na konci minulého roku. Zkameněliny tvoří nekompletní lebka. Tohoto tvora vyhubili jeho
větší a lépe vyvinutí příbuzní.

příště Eustreptospondylus

Hlad v poušti

10. září 2011 v 12:52 | Mosasaurus |  Obrázky
Hladový Carcharodontosaurus putuje vyprahlou pouští. Hledá maso k jídlu.Polomrtvý však
dochází ke skále a asi naposledy mohutně zařve. Potom asi spadne na zem a pouštní mr-
chožrouti ho potom dorazí.
Niger před 95 miliony let

příště Gallimimové


Kam dál