Srpen 2011

Úder beranidla 2. část

27. srpna 2011 v 9:56 | Mosasaurus |  Park prehistorie
Čekali jsme , až andrewsarchové dojedí , ale když to udělali , tak už si nás nevšímali a utekli do
lesa. Tak nás napadlo , že bych se mohl podívat pod moře. Když jsem se oblékl vydal jsem se
tam. Hned jsem uviděl velkou skupinu dorudonů. Kolem proplouvalo i několik neznámých žra -
loků a lovili mláďata dorudonů. Rozhodl jsem se doprostřed stáda dát portál. Do jednoho jeze-
ra jsme umístli menší portál , který se může spustit i pod vodou. Rozhodli jsme se ještě chytit
nějakého mořského tvora z této doby. Najednou se jeden žralok zakousl do mláděte dorudona.
Slibný zápach krve začal lákat další predátory a mezi nimi byl i jeden Basilosaurus.
Basilosaurus se rychle vrhl na jedno mládě a silně ho zakousl. Ostatní rychle odplouvali až ke
mně , a tak jsem portál otevřel. Než jsem se nadál , do parku vyplulo asi 15 dorudonů. V tom
se k portálu vrhnul Basilosaurus a vydal hluboký zvuk a najednou se tam objevili další dva
basilosauři. Ten první strčil hlavu do portálu a vyndal z něho jednoho dorudona. Zbylí dva se
vrhli na jednoho žraloka , který držel dorudona v tlamě , ale pustil ho a basilosauři ho zakou-
sli. Já jsem se musel vrátit zpět na břeh , protože mi docházel kyslík. Když jsem dorazil na
břeh , byla skoro tma , a tak jsme s jackem postavili tábor a rychle ulehli.

příště se vydáme na hledání embolotheria do vnitrozemí

Ambulocetus natans

14. srpna 2011 v 11:36 | Mosasaurus |  Ze života pravěkých savců
jméno : Ambulocetus natans ( chodící velryba , která plave )
potrava : ryby , malá i velká zvířata
nepřátelé :větší kytovci
čas : Eocén
nejbližší současný příbuzný : velryby
Ambulocetus byl jedním z primitivních velryb , ale jeho způsob života se víc podobal vydrám.
Stejně jako ony mohl běhat po zemi i plavat ve vodě sladké i slané. Odrážel se zadníma no -
hama a ocasem plavání kormidloval. I takto se pohybují dnešní vydry. Vzhledem však více při-
pomínal srstnatého krokodýla. Tato velryba měřila až 3 metry na délku.
Podobně jako vydra měl Ambulocetus na nohách plovací blány.
Podobně jako dnešní kytovci měl zuby , které si byly velice podobné.
Ambulocetus neměl žádné uši , takže musel poslouchat svou dolní čelistí.
Ambulocetus byl zatím nalezen pouze v Pákistánu , ale mohl pomocí vody doplavat až do
Německa , kde byl v Putování s pravěkými zvířaty. Měl patrně tmavě hnědé zbarvení jako
vydry , aby mohl lovit kořist v hustých lesích , ve kterých patrně žil. Vyhynul na konci
Eocénu se všemi primitivními velrybami jako byli Pakicetus a Basilosaurus.

příště tu bude další primitivní savec Propalaeotherim

Úder beranidla 1. část

13. srpna 2011 v 17:21 | Mosasaurus |  Park prehistorie
Nedávno jsem zavolal jednomu příteli , aby mi přivezl kopii lebky embolotheria a lebky
andrewsarcha.Hned , když jsem se na ně podíval , tak mě napadlo , že bych tato dvě
zvířata mohl chytit. S Jackem jsem nasedl do jeepu a projeli jsme 36 milionů let zpět
do pravěkého Pákistánu. Bohužel jsme , ale vjeli do moře , a tak jsme museli auto
vytáhnout na břeh. V tom se , ale na auto vrhlo nějaké zvíře. Hned jsem poznal , že
je to Arsinoitherium. To nám , ale začalo vytahovat jeep z vody. Když ho vytáhlo z
vody , uteklo do lesa , ale než jsme se nadáli to Arsinoitherium velice silně zařvalo.
Dorazili jsme k arsinoitheriu , uviděli jsme nad ním dva andrewsarchy , kteří ho začali
trhat. Nakonec ho zabili. Rychle jsme otevřeli portál a začal jsem je navádět , ale oni
si mě nevšímali. Všimli si mě , až jsem jim sebral kus masa. Vrhli se po mně , ale před
portálem mi maso ukradli. Další navádění bylo k ničemu , tak jsme se na ně rozhodli
čekat. Mezitím se v parku zjistilo , že mládě hadrosaura se při útěku zranilo , a tak
hlavní ošetřovatel James ho dal předložit veterinářům. On musel opravit klec ve, kte-
ré byl Mořský raptor , protože se mu zprve v parku nelíbilo , ale zlepšilo se to už.

Příště se vydáme prozkoumat zdejší moře , abychom tam něco chytili.

Ambulocetus

12. srpna 2011 v 17:08 | Mosasaurus |  Eocénské velryby
jméno : Ambulocetus
potrava : ryby , malá i velká zvířata
nepřátelé : větší kytovci
čas : střední Eocén
zařazení : článek mezi kopytníky a kytovci
Jméno Ambulocetus znamená chodící velryba dokazuje , že byl schopen pohybovat se stejně dobře
na souši jako ve vodě. Na území Pákistánu se v ambulocetově době vyskytovaly některé další velryby
jako Pakicetus. Ambulocetus byl velice dobře přizpůsobený životu ve vodě. Žil asi podobným způso-
bem jako vydry. Na nohou měl plovací blány a ocasem mohl kormidlovat. Velkou tlamou mohl chytat
dobře svou kořist na souši i ve vodě.

příště jeho příbuzný Pakicetus

Pterosauří útes 5. část - Velká záchrana

11. srpna 2011 v 11:16 | Mosasaurus |  Peklo na moři
Tupuxuary se živily na ovoci , které rostlo v hustém pralese. Poslední mládě se však bálo jestli je
nevycítí nějaký predátor. Jeho sestra to však ignorovala. Najednou se objevilo jiné nebezpečí než
predátor. Sopka na ostrově vybuchla a začala z ní vytékat láva. Tupuxuary se vznesly do vzduchu,
ale v tom na starší samici vyskočil Irritator. Jmenoval se Irrit a už měl hlad. Tupuxuaru shodil na zem ,
ale ještě nezabil. Vrhnul se na poslední mládě a chystal se i to zabít , ale ono mu ulétlo k pobřeží.
sopečný ostrov
Santanaraptor
Tupuxuara odlétla až k útesu , který byl hodně vysoko nad mořem. Irrit ho tam následoval , i když
riskuje vlastní život. Mezitím se na zraněnou samici začala dívat smečka Santanaraptorů. Než ji
zabili , tak je dostihla láva. Mezitím Irrit skočil po tupuxuaře , ale spadl do moře. Poslední mládě
přežilo.

Příště bude pokračování o životě Irrita v příběhu V neznámé zemi