Září 2011

Cesta pravěkým mořem 3. část

24. září 2011 v 20:12 | Mosasaurus |  Soutěže
Takže je tu třetí a poslední část.
Betaraptor 7
deinonych 9

Němwecko před 230 miliony let

dlouhý krk
hlavní hrdina Lov cymbospondyla
pravěký lovec měkkýšů
největší ichtyosaurid
nejstrašnější ichtyosaurid

Propalaeotherium

22. září 2011 v 19:56 | Mosasaurus |  Ze života pravěkých savců
jméno: Propalaeotherium ( předek starého zvířete ) parvulum
potrava: listy a spadlé plody
nepřátelé: velcí ptáci
čas: Eocén
nejbližší současný příbuzný: koně
Tento malý savec patřil k primitivním koním. Spíš byste , ale řekli , že to byl malé zvíře při-
pomínající jiné savce v té době. Narozdíl od koní měl na nohách prsty a nemohl žrát trávu ,
protože v té době nebyla. Bylo také hodně malé. P. parvulum měřilo 30 - 35 cm a jeho
větší příbuzný bylo dlouhé 55 - 60 cm.
Díky pěti prstům mohlo zvíře lépe rozprostřít svou váhu.
Zvíře mělo dlouhé nohy a to koním už zůstalo , jen mají stejně k poměru těla.
Propalaeotherium mělo patrně tmavší zbarvení , aby splynul s okolím.
Toto zvíře bylo nalezeno v Německu , ale jeho příbuzní byli nalezeni v celé Evropě a Seve-
rní Americe. Vyhynulo na konci Eocénu , protože ho vytlačili jeho mnohem vyvinutější
příbuzní z nichž se vyvinou dnešní koně.

příště Gastornis

Neptunidraco

16. září 2011 v 15:19 | Mosasaurus |  Jurští lovci
jméno : Neptunidraco ( Neptunův drak )
potrava : ryby
nepřátelé : větší mořští plazi
čas : střední Jura
zařazení : mořský krokodýl
Neptunidraco byl krokodýl příbuzný se známějším Metryorhynchem , ale žil mnohem dříve
ve střední Juře. Jelikož byl Neptunidraco menší , tak se živil patrně rybami. Jeho zkame -
něliny byly nalezeny v severní Itálii , ale patrně žil i na jiných místech v Evropě. Objeven byl
na konci minulého roku. Zkameněliny tvoří nekompletní lebka. Tohoto tvora vyhubili jeho
větší a lépe vyvinutí příbuzní.

příště Eustreptospondylus

Hlad v poušti

10. září 2011 v 12:52 | Mosasaurus |  Obrázky
Hladový Carcharodontosaurus putuje vyprahlou pouští. Hledá maso k jídlu.Polomrtvý však
dochází ke skále a asi naposledy mohutně zařve. Potom asi spadne na zem a pouštní mr-
chožrouti ho potom dorazí.
Niger před 95 miliony let

příště Gallimimové


Úder beranidla 3. část

9. září 2011 v 15:23 | Mosasaurus |  Park prehistorie
Ráno jsme se vydali do vnitrozemí. Tam by mohly být mršiny , na kterých se živí andrewsar-
chové. Místo toho se tam objevila jenom velké prázdno. Nic se v dohledu neobjevovalo
živé. Místo toho se tam nacházelo mnoho keřů. Najednou se za kopcem něco pohlo. Tak
jsme se tam vydali a uviděli jsme tam velké stádo embolotherií a poblíž nich se nacházeli
dva andrewsarchové , které jsme včera uviděli u arsinoitheria. Měli už znovu hlad , a tak
se začali vrhat na mláďata. Jejich matky je však zatím dokázaly ubránit , ale už jim začaly
ubývat síly. Jeden Andrewsarchus vyrušil jednu matku a druhý se vrhl na opuštěné mládě.
Nakonec se jim to podařilo a mládě už bylo jejich. Samec , který mládě ulovil ho však
chce jen sám pro sebe. Mezitím dva samci embolotheria začali bojovat o teritorium. Ten
souboj byl ze začátku vyrovnaný a mladší samec vrazil svůj roh do boku toho staršího ,
který si to však nenechal líbit a ránu mu oplatil. Mladší samec otočil hlavou a opravdu sil-
nou ránu do krku. Starší samec ho kopl zadníma nohama do stehna. Mladší chtěl odběh -
nout , ale druhý útok zopakoval. Mladší samec boj vzdal a odběhl dál od stáda , aby si
odpočinul a to byla naše šance ho chytit.

Chytíme příště Embolotherium nebo se nám to nepodaří ?

Pakicetus

8. září 2011 v 18:55 | Mosasaurus |  Eocénské velryby
jméno: Pakicetus
potrava: hlavně ryby
nepřátelé: větší kytovci
čas: Eocén
zařazení: článek mezi kopytníky a kytovci
Pakicetus byl další z raných druhů kytovců. Sdílel stejné prostředí s větším ambulocetem ,
ale měli odlišný jídelníček. Pakicetus lovil hlavně ryby , Ambulocetus lovil hlavně malé savce
a mohl sežrat i mládě pakiceta. Pakicetus byl menší a tím i rychlejší , takže mohl chytit ry-
chle plovoucí rybu. Plovací blány mu pomáhaly k rychllému pohybu ve vodě a ocas mu slou-
žil ke kormidlování. Z tohoto tvora se vyvinuli větší kytovci.

příště Neptunidraco

Galerie výstavy Dinosauři bez řetězu 2

7. září 2011 v 17:33 | Mosasaurus |  Obrázky
Mohutný Spinosaurus je na lovu. Je připraven kdykoliv zaútočit na kořist. Má hlad , proto-
že už několik dní nejedl. Normálně by se spokojil i s hejnem ryb. To se , ale už nestane a
jeden býložravec skončí v břiše největšího masožravého dinosaura.
Stádo parasaurolophů putuje krajinou a požírají všechny rostliny v cestě. Najednou hlídka
zavětřila pach predátora. Jeden z parasaurolophů zahoukal a stádo se rozběhlo dál. Po-
slední Parasaurolophus , ale nemohl utéct a tak ho dravý dinosaurus dostal.

příště Stegosaurus a Coelophysis

V neznámé zemi 1. část - Země obrů

5. září 2011 v 12:39 | Mosasaurus |  Peklo na moři
Irrit plul dlouhou dobu , až konečně přistál na břehu. Hned však usnul. Další ráno ho probudilo
zvláštní klepání do kůže. Byl to Pterodaustro , kterého zajímalo , jestli je Irrit ještě živý. Na-
jednou se Irrit vzpamatoval a Pterodaustra sežral. Na pobřeží rostly zvláštní rostliny , které Irrit
neznal. Za velkými keři se něco dělo. Dvě samice giganotosaura lovily ve stádě argentinosaurů.
Irrit nikdy neviděl tak velké masožravce a býložravce. Najednou se samicím podařilo ulovit jedno
argentinosauří mládě. Žraly dokud se neobjevil Irrit. Ani giganotosauři nikdy neviděli Irritatora.
Ani jeden z dravců nevěděl jestli má zaútočit nebo co nejrychleji utéct.
Giganotosaurus vs. Argentinosaurus
Giganotosaurus
Jedna giganotosauřice zařvala a Irrit radši trochu ustoupil. Giganotosauři taky ustoupili , ale
potom se rozběhli a chystali se Irrita zabhnat nebo zabít. Irrit však uhnul a jedna giganoto-
sauřice spadla až po krk do vody. Hodně se naštvala a hodlala Irrita zakousnout. Ten ji však
uhnul a zabodl jí do hlavy své ostré drápy na předních končetinách. Ona bolestí zařvala a
šla zpátky k té druhé. Irrit se však odrazil od mršiny a i tu druhou mohutně drápnul. Gigano-
tosauřice radši utekly. Ulovit další potravu totiž nepředstavoval žádný problém. Irrit už měl
hlad , a tak zabořil své zuby do masa a vykousl pořádný kus.

Příště se Irrit podívá i do vnitrozemí.

Cesta pravěkým mořem 2. část

4. září 2011 v 11:33 | Mosasaurus |  Soutěže
Takže tu máme druhou část soutěže.
Zatím se přihlásili pouze Betaraptor a deinonych , ale ti co se chtějí přihlásit , můžou.
Já je potom dopíšu.
deinonych 4 body
Betaraptor 3 body

Anglie před 150 miliony let

mořský krokodýl

zvíře z mého prvního popisu


není nutná nápověda

tehdy nejstrašnější predátor

tehdejší ichtyosaurid