Říjen 2011

Dinosauří parky 3. část

27. října 2011 v 15:33 | Mosasaurus |  Dinosauří parky
Prehistoric park -
peníze : 581 650
prostředky : jeep , náklaďák , rogalo
zvířata : 1 Allosaurus , 1 Microraptor , 1 Methryorhynchus , 1 Peteinosaurus , 1 Dimorphodon
budovy : veterina , líheň , stanice lovců
Metriorhynchus byl v pořádku. Chceš prozkoumat ještě pobřeží ?

Juralandia -
peníze : 580 050
prostředky : jeep , náklaďák , člun , rogalo
zvířata : 1 Deinonychus , 2 Bambiraptoři , 2 Compsognathové , 3 Ichtyostegy , 2 Eudimorphodonové
budovy : inkubátor , stanice lovců
Ichtyostegy se v noci něčeho lekly. Chceš , aby zkusili lovci toho tvora najít ?

Creatosaurus park -
peníze : 594 800
prostředky : rogalo 2krát jeep , člun
zvířata : 1 Allosaurus , 1 Dimorphodon
budovy : laboratoř
Naklonoval jsi Triceratopse. Chceš ho dát do výběhu ?

prostředky :
jeep 750
- na chytání rychlých zvířat
náklaďák 10 000
- převáží zvířata
loď 2 000
- chytá mořská zvířata
člun 700
- chytá zvířata z řek a jezer
rogalo 500
- chytí netopýry , malé pterosaury a ptáky
letadlo 10 000
- na chytání velkých pterosaurů

budovy :
veterina 1 000
líheň 1 000
laboratoř 1 000
stanice lovců 1 000

Archaeopteryx 1 200
potrava : hmyz prostředek : rogalo
Confuciosornis 1 400
potrava : hmyz prostředek : rogalo
Ichthyornis 1 500
potrava : ryby prostředek : rogalo
Hesperornis 1 500
potrava : ryby prostředek : loď
hmyz 10
ryby 10

příště první savci

Cesta pravěkým mořem diplomy

6. října 2011 v 17:11 | Mosasaurus |  Soutěže
Takže tu jsou diplomy.

První místo obsadil Deinonych se 14 body.
A druhé místo patří Betaraptorovi , který měl 10 bodů.
příště bude soutěž s otázkami.

Obří dráp

5. října 2011 v 13:53 | Mosasaurus |  Videa z pravěkuNigel Marven se vydává do pravěkého Mongolska , aby našel majitele největších drápů
Therizinosaura.
Saurolophus , Protoceratops , Velociraptor , Mononykus , Tarbosaurus , Therizinosaurus

V neznámé zemi 2. část - Jak zde přežít

4. října 2011 v 17:29 | Mosasaurus |  Peklo na moři
Když se Irrit důkladně nažral , tak se vydal prozkoumat nové místo. Když odešel z pláže , vřítilo se
mu do cesty obří stádo argentinosaurů. Stádo nebralo Irrita jako hrozbu , protože samotný ma -
sožravec by se k mláďatům nedostal. Irrit se musel dostat přes stádo bez toho , aby ho zadupali
do země. Jedna mladá samice najednou zakopla a svalila se na zem. Pro Irrita se tak vytvořil živý
most. Když se k ní přiblížil , samice najednou švihla ocasem a Irrita praštila do nohy. Irrit zařval a
z lesa vyběhla skupina mapusaurů. Ten největší se zakousl samici do krku a ta se začala sostředit
jemu , a tak Irrit ji mohl bez problémů přelézt a pokračovat v cestě.
Mapusaurus
Irrit pokračoval v cestě a všiml obrovského stáda amargasaurů-sauropodů s ostrými trny na krku.
V tom si všiml samic giganotosaurů , které už potkal. Samice vyplašily stádo a ulovily několik mlá-
ďat. Takže v Argentině je všechno velké. Obrovští argentinosauři i silní giganotosauři. Zde si nic
nemůže ulovit , dokud nebude mít ještě nějaké společníky. Zde se v, ale moc irritatorů nevy -
skytuje. Tak jak si může Irrit najít nějakou skupinu.

Příště se Irrit vydá na stopování smečky.